-->

Tư vấn về bảo hiểm khi nghỉ thai sản?

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ...

Hỏi: Năm 2011 em làm việc tại công ty điện tử ngoài Hà Nội. Em đã đóng bảo hiểm được 1 năm 1 tháng. Sau đó vì lí do gia đình nên em nghỉ việc ở nhà. Trong thời gian nghỉ việc em chưa lấy bảo hiểm xã hội và bảo hiểu thất nghiệp lần nào. Ngày 11/12/2015 em vào làm công ty may. Ngày 09/01/2016 em chính thức kí hợp đồng với công ty và đóng bảo hiểm từ đó tới giờ. Sổ bảo hiểm xã hội cũ của em đã nộp vào công ty từ lúc em kí hợp đồng chính thức. Hiện tại em mới biết mình có thai được 10 tuần. Vậy em muốn hỏi Luật sư khi em sinh trường hợp của em có được hưởng chế độ thai sản không?. Và sau này khi nghỉ việc em có được nhận tiền bảo hiểm xã hội mà em đã đóng ở công ty trước không? (Phạm Thị Ngân - Thanh Hóa)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản: “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. 2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này” (Điều 31).
Do vậy, theo Khoản 1 Điều 31 khi anh (chị) đã đóng BHXH và là lao động nữ mang thai, anh (chị) sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Theo Khoản 2 Điều 31 LBHXH 2014 mặc dù anh (chị) đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên nhưng không trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.đối với BHXH anh (chị) đã đóng ở công ty trước vào năm 2011 cho nên anh (chị) sẽ không được nhận bảo hiểm thai sản từ công ty trước.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.