-->

Tư vấn pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ thuế?

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. 2. Tách doanh nghiệp. a) Đối với doanh nghiệp bị tách:Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi...

Hỏi: Công ty tôi hiện tại là Công ty cổ phần B, nhưng trước đó là nhà máy trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên A. Mọi nghĩa vụ về thuế đều do phía Công ty A trực tiếp thực hiện. Khi chuyển đổi và tách riêng thành Công ty cổ phần B, bên công ty tôi ghi nhận các nghĩa vụ thuế trên sổ sách bàn giao. Tuy nhiên, liên quan đến phần thuế đất, tiền thuê đất, hiện tại tôivẫn thấy bên Cục thuế quản lý gửi thông báo về pháp nhân là Công ty A kia. Vậy luật sư cho tôihỏi về thủ tục chuyển đổi đối tượng theo dõi của cơ quan thuế, phía Công ty B của tôicó trách nhiệm phải làm gì? Và phía công ty A có trách nhiệm phải làm gì? (Đỗ Vũ Nam - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, trách nhiệm cụ thể của hai bên công ty được quy định tại khoản 2 Điều 16Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

"Điều 16. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. 2. Tách doanh nghiệp.a) Đối với doanh nghiệp bị tách:Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm: - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế".

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định. b) Đối với doanh nghiệp được tách: Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp."

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.