-->

Trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Sau khi bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác mà không đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự: phạt tiền tối đa từ một tỷ đồng đến ba tỷ đồng, phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Hỏi: Tôi nghe nói doanh nghiệp có thể chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đề nghị Luật sư tư vấn, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? (Nguyễn Hoàng - Hà Giang).
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Everest - trả lời:

Điều 216 Bộ hình sự 2015 quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động như sau:

"1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:a) Phạm tội 02 lần trở lên;b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng".

Như vậy, người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác mà không đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự: phạt tiền tối đa từ một tỷ đồng đến ba tỷ đồng, phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Tuy nhiên biện pháp xử lý này đến nay chưa có hiệu lực thi hành theo quy định về hiệu lực của Bộ Luật hình sự 2015.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail:[email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.