-->

Tiền thưởng có được xác định tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không?

Số tiền được công ty thưởng 50.000.000 đồng của anh được xác định là thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Số tiền này được xác định là tài sản chung của vợ chồng.

Hỏi: Do hoàn thành nhiệm vụ được giao trước thời hạn, tôi được công ty thưởng 50.000.000 đồng. Xin hỏi luật sư, số tiền này có được xác định là tài sản chung của vợ chồng không? (Khánh Nam - Vĩnh Phúc)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ tư vấn Luật HN&GĐ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Nghị định 126/20014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình để anh tham khảo như sau:

Khoản 1 Điều33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Điều9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân: 1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, số tiền được công ty thưởng 50.000.000 đồng của anh được xác định là thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Số tiền này được xác định là tài sản chung của vợ chồng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đìnhmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm