Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Cho tôi hỏi muốn thành lập một doanh nghiệp tư nhân thì tôi phải chuẩn bị những gì và thực hiện thủ tục như thế nào?

Hỏi: Cho tôi hỏi muốn thành lập một doanh nghiệp tư nhân thì tôi phải chuẩn bị những gì và thực hiện thủ tục như thế nào?

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

>>>Luật gia Trần Thị Huyền - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ vào điều 24 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về trình tự thủ tục đăng kí doanh nghiệp như sau:
"1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử."
Căn cứ vào điều 20 quy định về hồ sơ đăng kí doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân:
"1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân"

Như vậy, để thành lập một doanh nghiệp tư nhân anh chị cần chuẩn bị một hồ sơ đăng kí doanh nghiệp bao gồm: giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I­1 Thông tư số 01/2013/TT­BKHĐT.

Nộp và hoàn thiện hồ sơ (Quy định tại Điều 25 Nghị số 43/2010/NĐ­CP và Phụ lục "Biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp" tại Thông tư số 176/2013/TT­BKHĐT)

Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp thực hiện theo một trong các cách sau:
Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia


Khuyến nghị:

1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyêngia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.

2. Nội dung tư vấn phápluật doanh nghiệpmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vịchỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửađổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảonhững thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.