-->

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho phòng Thu.
 2. Phòng Thu: kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ thẻ.
 3. Phòng cấp sổ thẻ: kiểm tra dữ liệu và hồ sơ, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho bộ phận một cửa.


Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS).
 2. Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
 3. Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Sổ BHXH, thẻ BHYT
Thời hạn giải quyết:Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện:Tổ chức.

Cơ quan thực hiện:BHXH quận/huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.
 2. Sổ BHXH
Lệ phí:Không.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].