-->

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì xử lí như thế nào?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, ngày 5/2/2015 tôi vi phạm luật giao thông bị lập biên bản giữ xe máy, ngày 10/3/2016 tôi mới đến cơ quan lập biên bản để xử lý vi phạm. Hỏi tôi có bị xử phạt nữa không? Vì tôi thấy thời hiệu xử lý vphc là 1 năm, nếu bị xử lý thì tôi phải nộp tiền lưu kho bao nhiêu ngày? (Thanh Hải)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hoàng Việt Dũng - Tổ tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm a, khoản 1 Điều 6 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau:
" Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ".

Điều 65 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 quy định Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

“1.Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây: a) Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này; b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính; c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này; d) Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt; đ) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này".

Theo đó, đối với hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ có thời hiệu xử phạt là 1 năm. Cơ quan có thẩm quyền chỉ được ra quyết định xử phạt trong thời hạn 1 năm tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm đó. Nếu hết thời hiệu xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền không được ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi đó.

Trường hợp của bạn, 5/2/2015 bạn có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Tới nay 10/3/2016 đã hết thời hiệu 1 năm vì vậy cơ quan có thẩm quyền không được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Như vậy, cơ quan có thẩm quyền không được ra quyết định xử lí hành chính đối vối hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ xảy ra ngày 5//2/2015 của bạn, tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định tịch thu chiếc xe máy đó sung vào ngân sách nhà nước hoặc áp dụng biện pháp khác phục hậu quả.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.