Thành viên Công ty TNHH có được chuyển nhượng một phần vốn góp?

Muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình thì phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty trước với tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

Hỏi: Tôi có góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên. Nay do làm ăn thua lỗ tôi muốn chuyển nhượng lại một phần vốn góp của mình cho bạn tôi. Bạn tôi không phải là thành viên góp vốn vào công ty. Vậy xin luật sư tư vấn tôi có thể chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho bạn tôi được hay không? (Hương Giang - Hải Dương)
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phan Thùy Dung -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Chuyển nhượng phần vốn góp

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.” ( Điều 53)

Như vậy, trong trường hợp anh muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình thì phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty trước với tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết thì anh mới có quyền chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của mình cho người khác không phải là thành viên.

Sau khi chuyển nhượng vốn góp, anh vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua được ghi trong sổ đăng ký thành viên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.