-->

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần điều kiện gì?

Thời gian tới tôi có dự định mở một trung tâm Anh ngữ ở TP HCM. Luật sư cho tôi hỏi điều kiện để thành lập Trung tâm Anh ngữ là gì? Giám đốc trung tâm có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tiếng Anh không?

Hỏi: Thời gian tới tôi có dự định mở một trung tâm Anh ngữ ở TP HCM. Luật sư cho tôi hỏi điều kiện để thành lập Trung tâm Anh ngữ là gì? Giám đốc trung tâm có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tiếng Anh không? (Lương Quỳnh Hoa - TP HCM)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Phạm Thị Phương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học có quy định về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

“1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm”.

Do đó, với những điều kiện trên thì chị có thể thành lập được Trung tâm Anh ngữ. Còn về điều kiện Giám đốc trung tâm, căn cứ Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT như sau:

“1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).
2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.
3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi”.

Như vậy, Giám đốc trung tâm ngoại ngữ bắt buộc phải tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ và có một số điều kiện khác như trên.


Khuyến nghị:

1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.

2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.