-->

Mở trung tâm anh ngữ cần điều kiện gì?

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần phải đáp ứng điều kiện là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đồng thời có đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Hỏi:Năm nay, tôi tốt nghiệp đại học và muốn thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Đề nghị Luật sư tư vấn, điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ? (Đỗ Minh Ánh - Hà Nam)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

-Về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Điều 7, Thông tư 03/2011/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/01/2011 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, quy định như sau:

“Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

-Về thẩm quyền thành lập, quy định tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư 03/2011/TT – BGDĐT:

“Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.”

Như vậy để thành lập trung tâm ngoại ngữ, anh (chị) phải đáp ứng được điều kiện là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, có đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Sau đó anh (chị) có thể nộp hồ sơ đến chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi anh (chị) dự định đặt trụ sở trung tâm hoặc giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) để được cấp phép thành lập.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].

2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.