Tập đoàn kinh tế không phải đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn, nếu công ty của chúng tôi (công ty cổ phần) hiện đang muốn chuyển đổi thành mô hình tập đoàn kinh tế, thì thủ tục thành lập như thế nào? (Phan Anh)
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Sen - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty
1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật."

Theo quy định tại Điều 188 trên thì công ty của anh (chị) không cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện "sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty con" (điểm a khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014). Nếu cần thiết công ty của anh (chị) có thể thực hiện thủ tục thay đổi tên Doanh nghiệp thành "Tập đoàn X".

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.