Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Điều 68

Hỏi: Nếu trong vốn điều lệ của công ty TNHH SD là 10 tỉ được lập bởi 3 thành viên, ông A góp 3 tỉ, bà B góp 2 tỉ và Công ty CP PK góp 5 tỉ thì khi công ty muốn tăng vốn điều lệ lên thêm 6 tỉ, mỗi người sẽ được góp thêm bao nhiêu ? (Minh Trang - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

"Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệtrongcác trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợptăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họtrongvốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họtrongvốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác."

Theo đó nếu công ty TNHH SDmuốn tăng vốn điều lệ công ty lên 6 tỷ theo hình thức tăng vốn góp của các thành viên thì việc góp thêm của các thành viên sẽ được thực hiện như sau:

Hiện tại vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ, ông Agóp 3 tỷ vậy tỉ lệ góp vốn của ông ấy là 3/10 vốn điều lệ, theo quy định trên ông ấy sẽ được góp thêm: 3/10 * 6 = 1,8 tỷ.

Bà B đã góp 2 tỷ, tỷ lệ góp vốn của bà là 1/5 vốn điều lệ của công ty, theo quy định bà ấy sẽ được góp thêm: 1/5 * 6 = 1,2 tỷ.

Công ty cổ phần phú khang góp 5 tỷ, tỷ lệ góp vốn của công ty là 1/2 vốn điều lệ, theo quy định công ty sẽ được góp thêm: 1/2 * 6 = 3 tỷ.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.