-->

Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm, bị phạt như thế nào?

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

1. Quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
"Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh".
Điều 43, Nghị định 88, Nghị định 88/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết quy định về tạm ngừng kinh doanh nêu tại Luật Doanh nghiệp. Theo đó:
"Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm".
Căn cứ vào quy định trên, doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng hoạt động tối đa 2 năm và phải có thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế.
Trường hợp của bạn, việc tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm sẽ bị xử lý theo quy định dưới đây:

2. Xử lý doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn

Điều 165, Luật Doanh nghiệp quy định như sau:
“Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
………………….
đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;
e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh”
Như vậy, trong trường hợp này, Công ty của bạn sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh.

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHHEverestđể yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218

4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].