-->

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh là quyền của Công ty nhưng chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Công ty phải thực hiện việc thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp;

- Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

- (1) Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh là quyền của Công ty nhưng chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Công ty phải thực hiện việc thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền.

- (2) Về thực hiện các nghĩa vụ còn tồn tại khi Công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Khi Công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì Công ty vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế nếu còn nợ và thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động của Công ty.

Thời gian tạm ngừng không quá 12 tháng kể từ ngày nộp thông báo tạm ngừng hoạt động.

Trình tự thủ tục

a)Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ để tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ để tạm ngừng hoạt động của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan.

b)Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

Báo cáo giải trình về tình hình hoạt động của dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

Giấy ủy quyền.

c)Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để tạm ngừng hoạt động của Công ty

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty;

Giấy ủy quyền.

d)Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;

03 bản sao chứng thực báo cáo tài chính hai năm gần nhất có kiểm toán của Công ty;

Chứng từ thể hiện việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của Công ty;

Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

Thời gian thực hiện

Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3.1 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3.2;

Thời gian thực hiện tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư là 15 ngày làm việc không kể thời gian giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (Nếu có);

Thời gian thực hiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty là 07 ngày làm việc;

-Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218

4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].