-->

Tài sản cầm cố, thế chấp có được là di sản thừa kế?

Di chúc được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005

Hỏi: Tôi có 1 vấn đề mong muốn được anh chị tư vấn về vấn đề di chúc của bố mẹ trao tặng các con. Hiện nay mẹ tôi muốn thừa kế cho tôi 1 nửa đất với diện tích 240m. Nhưng hiện tại sổ đỏ của mảnh đất trên lại cắm ở ngân hàng. Tôi muốn hỏi là trong quá trình làm di chúc ra uỷ ban phường xã công nhận không có sổ đỏ thì có hợp lệ không quy định thế nào? (Hải Hoàng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về di chúc hợp pháp như sau:
Điều 652.Di chúc hợp pháp
"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này".
Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản
"1. Di chúc phải ghi rõ:
a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
d) Di sản để lại và nơi có di sản;
đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc".
Theo đó, nếu di chúc của mẹ bạn có đầy đủ những nội dung như trên thì không cần công chứng, chứng thực di chúc của mẹ bạn vẫn hợp pháp. Về phần mảnh đất mà bạn nhắc tới, theo quy định của pháp luật thì tài sản đã cầm cố, thế chấp vẫn là di sản thừa kế (bởi vì mẹ bạn vẫn là người có quyền sử dụng mảnh đất). Vì vậy, phần phân chia đối với mảnh đất trong di chúc là hợp pháp. Sau khi mẹ bạn mất, những người thừa kế cần phải thực hiện những nghĩa vụ về tài sản mà mẹ bạn để lại trong phạm vi di sản thừa kế.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.