Trách trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này...

Quy định của công ty về việc người lao động chấm dứt HĐLĐ thì không được hưởng tháng lương cuối là không đúng với quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của chị trong trường hợp này được quy định tại điều 43 Bộ luật Lao động bao gồm: Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương.....

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trách nhiệm của người lao động với tài sản của công ty.