Luật sư tư vấn về điều kiện thành lập công ty cổ phần, các giấy tờ cần thiết khi tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty, các lưu ý trước khi thành lập công ty cổ phần.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về thành lập doanh nghiệp xã hội...

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện kiểm soát viên quy định tại Điều 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cơ cấu tổ chức công ty không có Ban kiểm soát thì công ty có thể thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký 01 hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Khi muốn mở rộng kinh doanh, thì có thể thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ của thành viên sáng lập; Dự thảo điều lệ công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân); Danh sách thành viên (trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên)... cần thiết cho hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật, Luật Everest lưu ý các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các thủ tục sau.

Hiện nay nhu cầu mở công ty rất nhiều, tuy nhiên nhiều người còn chưa biết trường hợp của mình có được quản lý doanh nghiệp hay không? Sau đây Công ty Luật TNHH Everest sẽ có bài tư vấn cụ thể về các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH một thành viên.

Người lao động làm việc trong các đơn vị nhà nước thì vẫn có thể thành lập hoặc tham gia quản lý doanh nghiệp.

Theo quy định tại quyết định 337/QĐ-BKH thì thành lập công ty game được phân vào loại “Sản xuất chương trình trò chơi điện tử với các phần mềm cố định được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi)”.

Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đầu tư nước ngoài