-->

Chi phí hỗ trợ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ?

Đầu tư nước ngoài

Hỏi: Tôi đang định thành lập doanh nghiệp nhờ bên công hỗ trợ về thủ tục và thời gian thì chi phí như thế nào. Bên tôi có yếu tố đầu tư của công ty nước ngoài dự kiến là góp 80% vốn điều lệ. (Vĩnh Hà - Hải Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan đến thủ tục thành lập công ty mới khi nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 80% vốn điều lệ. Như vậy trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điều 23 luật đầu tư 2014sau đấy mới thực hiện thủ tục thành lập công ty theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư :

Theo quy định của điều 23 luật đấu thầu 2014 quy định về thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

"1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên".

Điều 37 Luật đấy thầu năm 2014 quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

"1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do".

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư :

"a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính".

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phía bên công ty bạn sẽ thực hiện hồ sơ để làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp :

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bạn sẽ chuẩn bị những giấy tờ sau :

- Giấy đề nghị thành lập công ty;

- Bản sảochứng minh thư nhân dân có công chứng của các thành viên trong công ty;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Danh sách thành viên trong công ty;

- Điều lệ công ty.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật bạn sẽ gửi hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi bạn dự định đặt địa điểm trụ sở chính sau 05 làm việc kể từ ngày hồ sơ công ty bạn hợp lệ, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.