Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường...

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh. Phần tên riêng trong tên chi nhánh không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp... Để được tư vấn về Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty quý vị vui lòng gọi tới tổng đài tư vấn 19006198.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Hỏi: Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mở chi nhánh tại các quận huyện khác trong thành phố Hà Nội. Cho hỏi, hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh bao gồm những giấy tờ gì? (Minh Tiến-Hà Nội)

Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt đồng kinh doanh và thực hiện chức năng cho công ty chính,đại diện theo ủy quyền còn Văn phòng đại diện thì không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh và chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền.

Luật sư tư vấn về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hỏi: Tôi muốn thành lập chi nhánh công ty để mở rộng sản xuất, hiện tại tôi muốn công ty tư vấn thì thủ tục thế nào? (Nguyễn Hưng - Hải Dương)

Ngành nghề kinh doanh chi nhánh hoạt động phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ có vốn đầu tư nước ngoài.

Thương nhân nước ngoài lập chi nhánh tại Việt Nam được quy định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định 120/2011/NĐ-CP, Phụ lục 1 – Thông tư 11/2006/TT-BTM

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có mong muốn lập chi nhánh để mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Việc mở chi nhánh đem sẽ lại lợi ích to lớn như giúp doanh nghiệp quảng bá được thương hiệu, đẩy nhanh sự tiêu thụ sản phẩm

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh để quý vị tham khảo.