Để được tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, quý khách hàng vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn.

việc góp vốn vào công ty là một hình thức làm tăng vốn điều lệ của công ty. Trường hợp không muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì các cổ đông hoặc một cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho người có nhu cầu góp vốn.

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu.

Hỏi: Công ty chứng khoán do tôi đứng Giám đốc hiện đang muốn tăng vốn Điều lệ. Đề nghị Luật sư tư vấn các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty cổ phần?

Hỏi: Tôi là nhân viên hành chính của một công ty chứng khoán. Tôi đang được giao làm hồ sơ để tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán. Đề nghị Luật sư tư vấn, hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán gồm những giấy tờ gì?

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014: "Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ"

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Điều 68

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền huy động vốn bằng cách tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Phần vốn góp tăng thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong một số trường hợp.

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, do cần mở rộng hoạt động sản xuất, tôi đang có dự định tăng vốn điều lệ công ty từ 2 tỷ lên 3 tỷ. Tôi mong được tư vấn về vấn đề tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật? (Nguyễn Sơn - Thái Nguyên)

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ công việc. Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Luật sư tư vấn về điều kiện, thời gian, trình tự thực hiện và một số điểm cần lưu ý khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần...

Tư vấn pháp lý hợp tác xã...

Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Phần vốn góp được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định khi doanh nghiệp thực hiện việc hợp tác kinh doanh phải thực hiện đăng ký lại theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Thành viên công ty TNHH phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ và không góp thêm vốn thì số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.