Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ...

Khi mà người lao động không nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hàng năm mà bị thôi việc, mất việc hoặc một số lý do khác thì được hưởng tiền nghỉ phép năm.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động...

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;...

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường...

Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghỉ hằng năm.

Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghỉ phép hằng năm.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường...

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 ĐIều 111 Bộ luật Lao động năm 2012.

Mỗi cán bộ xã hàng năm đều được nghỉ 12 ngày. Nếu trước khi đi du lịch các cán bộ ở xã chưa nghỉ quá 5 ngày thì có quyền đi du lịch không nhất thiết phải trong ngày nghỉ lễ.

Ngoài việc được nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 111 thì người lao động còn được nghỉ theo chế độ thâm niên, tức cứ 5 năm lại được cộng thêm 1 ngày nghỉ nữa.

Nếu đủ 12 tháng làm việc tính từ thời điểm học nghề, thử việc... hoặc ký kết hợp đồng thì người lao động được nghỉ phép hàng năm là 12 ngày làm việc trong điều kiện công việc bình thường.

Nếu như không đồng ý với quyết định mà phía người sử dụng lao động đưa ra thì người lao động có thể thỏa thuận lại với họ, gửi công văn để được xem xét lại thời gian nghỉ hàng năm.

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định các đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm.

Điều 111 Bộ luật lao động 2012 có quy định về nghỉ phép hằng năm.

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tham khảo ý kiến của người lao động trước khi quy định lịch nghỉ phép năm.