Luật sư tư vấn về việc hưởng BHTN và BHXH cùng một lần...

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;...

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng đóng BHTN thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có dưới 10 lao động thì những người lao động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện vẫn phải đóng BHTN kể cả các trường hợp luân chuyển lao động

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Để được hưởng BHTN, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, nếu chưa tìm được việc làm mới, NLĐ đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh có thẩm quyền.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Thời hạn đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đang được quy định tại điều 7 của Quyết định 959/QĐ­BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Thư viện pháp luật ngày 16.10.2015 có đăng bài: Thủ tục tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả về BHXH, BHYT, BHTN Công ty Luật TNHH Everest trích dẫn nội dung cơ bản của bài viết:

Hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp:...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc hưởng BHXH một lần.