-->

Quy định như thế nào về điều kiện đăng kí bảo hộ sáng chế?

Chỉ khi nào sản phẩm sáng tạo ra đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định thì mới có thể đăng ký bảo hộ sáng chế cho sản phẩm của mình.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, bố tôi mới tạo ra một loại máy móc làm nông nghiệp khá nhỏ gọn. Tôi thấy máy này hữu ích nên giục bố tôi đi đăng ký sáng chế sau này còn sản xuất ra bán. Đề nghị Luật sư tư vấn, bố tôi có đăng ký sáng chế cho sản phẩm này được không? (Thế Hùng - Ninh Bình)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Everest - trả lời:
Khoản 1 Điều 58 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ như sau:
“1.Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a)Có tính mới;b) Có trình độ sáng tạo”.

Điều 61 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về trình độ sáng tạo của sáng chế như sau:“Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng”.

Điều 62 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế như sau:“ Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định”.

Như vậy căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, chỉ khi nào sản phẩm của bố anh sáng tạo ra đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định thì bác mới có thể đăng ký bảo hộ sáng chế cho sản phẩm của mình.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.