-->

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Hỏi: Hiện nay công ty tôi đang trong quá trình thay đổi công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất. Mặc dù sau khi lập phương án sử dụng lao động đã giải quyết được việc làm cho đa số công nhân viên. Tuy nhiên vẫn không thể giải quyết được việc làm cho tất cả người lao động (đặc biệt là công nhân) mà phải cho người lao động thôi việc. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi cho người lao động nghĩ việc vì lý do thay đổi công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, công ty phải thực hiện những nghĩa vụ gì? (Xuân Tuấn - Hải Dương)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 44 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ như sau:
- “Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”. (khoản 1)
- “Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”. (khoản 3)

Như vậy, để chấm dứt hợp đồng lao đồng với người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ, sau khi lập phương án sử dụng lao đông, người sử dụng lao động phải thực hiện việc trao đổi với đại diện tập thể lao đông ở cơ sở và phải thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Đồng thời, phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.