-->

Nếu các điều kiện địa lý thay đổi, thì chỉ dẫn địa lý không còn được bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý không còn được bảo hộ nếu các điều kiện địa lý thay đổi làm sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý không đảm bảo được tính dẫn chất lượng đặc tính đã đăng ký.

Hỏi: Tôi nghe nói, chỉ dẫn địa lý không còn được bảo hộ nếu các điều kiện địa lý thay đổi làm sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý không bảo đảm được tính chất, chất lượng đặc thù như đã đăng ký. Nhờ luật sư tư vấn giúp, tôi hiểu như vậy có đúng không, điều luật nào quy định? (Lê Minh - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 79 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ như sau:
“1.Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
2.Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.
Điều 95 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:
Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó” (điểm g Điều 95).

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật nêu trên, chỉ dẫn địa lý không còn được bảo hộ nếu các điều kiện địa lý thay đổi làm sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý không đảm bảo được tính dẫn chất lượng đặc tính đã đăng ký là đúng.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm