Mắt cận, tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự được không?

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Hỏi:Tôi bị cận 3.5 độ. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi tự nguyện đăng ký đi nghĩa vụ có được không? (Hoài Anh - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Xuân Bình - Tổ tư vấn pháp luật Hành chính Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2014 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ: "1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: a)Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;.... 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ". (Xem thêm vềNghĩa vụ quân sự)

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 140/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn tuyển quân quy định tiêu chuẩn sức khoẻ như sau: "a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự; b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng; c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS".

Theo đó, trường hợp công dân không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng giám định sức khỏe (mắt cận thị 1,5 điop trở lên) thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, anh vẫn có quyền nộp đơn tình nguyện tham gia và có thể sẽ được xem xét để tuyển quân.

Tìm hiểu thêm:Pháp luật hành chính là gì

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.