Luật sư tư vấn thuế chuyển nhượng bất động sản góp vốn

Thuế chuyển nhượng phần góp vốn = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Hỏi: Vào năm 2014 có ông A góp vốn vào công ty tôi bằng quyền sử dụng đất và miếng đất đã được chuyển tên cho công ty. Nay ông A muốn chuyển nhượng phần vốn góp có gốc là BĐS góp vốn đó cho Ông B (ông B hiện là cổ đông sáng lập của công ty). Xin hỏi Luật sư, ông A cần phải nộp những loại thuế nào, thủ tục, cách tính thuế phải nộp? (Nguyễn Thanh Nguyên - Thanh Hóa)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

1. Các loại thuế phải nộp

Theo quy định tại điểm a Khoản 4Điều 4 năm 2007 quy định:

"4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: a) thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế..."

Như vậy, khi chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty, bạn phải chịu thuế chuyển nhượng phần vốn góp.

2. Cách tính thuế

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014 quy định biểu thuế toàn phần. Theo đó, mức thuế suất áp dụng đối với thuế chuyển nhượng phần vốn góp là: 20%

Như vậy, công thức tính thuế:

Thuế chuyển nhượng phần góp vốn = Thu nhập chịu thuế x 20%

Trong đó, thu nhập chịu thuế được tính theo quy định tạikhoản 5 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014thì"..Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn..." và "...Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật...".

3. Thủ tục

Do bạn nộp thuế chuyển nhượng phần vốn góp, do đó, bạn thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp:

Theo quy định tại khoản 10 Điều 16 của Thông tư 156/2013/TT-BTC:

- Nguyên tắc khai thuế

Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, bằng chứng khoán, bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp mà cá nhân góp vốn đó, cá nhân khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng.

Việc khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều này.

Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12/KK-TNCNban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp Hợp đồng góp vốn

- Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp vốn góp do mua lại.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Cơ quan thuế lập thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân

Nơi nộp hồ sơ: cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp

Thời hạn nộp thuế:Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.