-->

Luật sư tư vấn các chế độ và mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các chế độ và mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Hỏi: Tôi là nhân viên bán lẻ tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương. Có thời gian công tác là 27 năm. Có 24 năm là trực tiếp làm việc trong môi trường độc hại . Xin hỏi tôi có được về nghỉ hưu sớm theo nghi định 108 năm 2014 không? Nếu được về thì mức hưu của tôi được tính như thế nào? Và mức lương hưu của tôi là bao nhiêu? (Thanh Thúy - Hải Dương)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì bác cần thuộc đối tượng tinh giảm biên chế được quy định tại Diều 6 của Nghị định này.

Bác có thể xem chi tiết quy định này tại địa chỉ sau:https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/doi-tuong-tinh-gian-bien-che-theo-nghi-dinh-108.aspx

Nếu bác thuộc đối tượng tinh giảm biên chế, thì chế độ hưu trí với bác như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi:1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương….”

Điều 56. Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Mức lương hưu hằng tháng

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%...”

Bác có khoảng 27 năm tham gia BHXH, trong đó có 24 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, do vậy tuổi nghỉ hưu của bác được xác định là 55 tuổi.

Căn cứ từ những quy định trên và thông tin bác cung cấp thì mức lương hưu hàng tháng và các chế độ bác được hưởng gồm:

  • Mức lương hưu hàng tháng: Bác có khoảng 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với mức lương hưu là: 45% + (12 x 2%) = 69% mức trung bình tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

  • Về các chế độ được hưởng: Ngoài tiền lương hàng tháng bác sẽ được hưởng các chế độ sau: không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (3 x 5 = 15 tháng tiền lương); 20 năm đầu đóng đủ BHXH = 5 tháng tiền lương; từ năm 21 trở đi (7 năm) mỗi năm bằng ½ tháng lương (7 năm = 3,5 tháng lương)

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.