-->

Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng được xác định là tài sản chung không?

Số tiền cho thuê nhà được xác định là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân và được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng.

Hỏi: Năm 2014, vợ tôi được bố mẹ đẻ tặng cho một căn nhà. Từ 2014 đến nay đều cho thuê để kinh doanh nhà hàng. Hỏi luật sư, số tiền từ việc cho thuê nhà của vợ tôi có được tính là tài sản chung của hai vợ chồng không?


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nguyệt – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Khoản 2 Ðiều 175 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:Lợi tức là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản”.

Điều43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng, theo đó: “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này”.

Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, đối với trường hợp của anh: căn nhà của vợ được xác định là tài sản riêng được tặng cho riêng. Số tiền cho thuê nhà vào mục đích kinh doanh của vợ anh thu được được xác định là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, theo khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân gia đình thì lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đìnhmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.