-->

Không phát sinh hóa đơn mới, có phải giải thể công ty?

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hỏi: Tôi muốn hỏi nếu công ty không phát sinh doanh thu(hóa đơn) trong thời gian quá lâu (trên 2 năm) thì có ảnh hưởng đến việc bị yêu cầu giải thể không? Nếu tiếp tục hoạt động thì có bắt buộc phải mua hóa đơn không? (Đào Thục Hạnh - Ninh Bình)

c

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.” (Điều 201).

Như vậy, căn cứ vào pháp luật Doanh nghiệp thì việc công ty không phát sinh doanh thu trong thời gian dài không phải là căn cứ để giải thể doanh nghiệp. Công ty của anh (chị) sẽ không bị yêu cầu giải thể.

Căn cứ vào thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hóa đơn không có hạn sử dụng. Tuy nhiên, theo khoản 1 điều 19 của thông tư thì cũng có những loại hóa đơn không được sử dụng. Nếu, hóa đơn của công ty anh (chị) là một trong các loại hóa đơn được liệt kê tại khoản 1 điều 19 của thông tư 153/2010/TT-BTC thì bắt buộc công ty phải mua hóa đơn mới. Nếu không, công ty vẫn có thể sử dụng quyển hóa đơn cũ (nếu còn) như bình thường.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.