-->

Không có con trai, bố mẹ chồng có được đòi lại được đất đã cho không?

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn đã được 16 năm, có 3 con gái. Khi chúng tôi lấy nhau, bố mẹ chồng cho một mảnh đất để làm ăn. Hiện, bố mẹ chồng tôi muốn đòi lại đất để cho cháu đích tôn (con của người em ruột của chồng tôi) với lý do nhà tôi không có con trai. Đề nghị Luật sư tư vấn, việc tặng cho chỉ có giấy viết tay và chữ ký hai bên thì bố mẹ chồng tôi có quyền đòi lại mảnh đất không? (Xuân - Hà Nam)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Yến - Tổ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

- Tặng cho bất động sản:“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu; 2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản” (Điều 467).

- Hình thức chuyển quyền sử dụng đất:“1. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; 3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này” (Điều 689).

- Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức:“Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu” (Điều 134).

Như vậy, theo các quy định của pháp luật, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực.Đối với trường hợp của chị, do việc tặng cho của bố mẹ chồng chỉ có giấy viết tay nên bố mẹ chồng của chị (hoặc chính vợ chồng chị) có thể làm đơn đề nghị Tòa án yêu cầu các bên thực hiện lại hình thức giao dịch theo đúng quy định. Nếu sau thời hạn mà tòa án ấn định mà hai bên không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.

Theo đó, nếu việc tặng cho chỉ có giấy viết tay không công chứng, chứng thực thì bố mẹ chồng chị vẫn có quyền đòi lại quyền sử dụng đất đã tặng cho vợ chồng chị. Tuy nhiên, pháp luật xác định bố mẹ chồng của chị có lỗi 100%, nên phải bồi thường cho vợ chồng chị toàn bộ thiệt hại.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.