Khiếu nại khi cơ quan quản lý đất đai làm sai thủ tục cấp sổ đỏ

Nếu bạn đã phát hiện được công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai về việc vi phạm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có quyền gửi đơn kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó.

Hỏi:Tôi mua một thửa đất trồng cây lâu năm 400m2 và đã nộp hồ sơ cấp GCN ở bộ phận một cửa. Họ hẹn tôi thời gian giải quyết trong vòng 33 ngày không kể thời gian hoàn thành các thủ tục nộp thuế. Đến nay 40 ngày nhưng chưa có giấy gọi đóng thuế.Tôi có đến hỏi và nhận được câu trả lời là chờ, họ không đưa ra được lý do hợp lý nào. Tôi được biết bộ phận một cửa có trách nhiệmgiải quyết công việc cho dân được nhanh gọn và hạn chế các tiêu cực nảy sinh trong quá trình giải quyết công việc. Vậy trong trường hợp của tôi bộ phận 1 cửa không đóng vai trò gì trong việc đốc thúc giải quyết công việc cho dân mà còn hướng dẫn dân tiếp xúc với 1 bộ phận vòi tiền làm sổ đỏ. Vậy hướng giải quyết tiếp theo của tôilà gì? (Phạm Hồng Hà - Thanh Hóa)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 209: Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viênchức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính.

"1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn đối với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau đây: a) Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; b) Đối với những vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó; c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.
2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết".

Như vậy, nếu bạn đã phát hiện đượccông chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai về việc vi phạm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có quyền gửi đơn kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của bạn, thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho bạn biết.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.