-->

Khi hết hạn hợp đồng thì được hưởng những quyền lợi gì?

Sau khi hết hạn hợp đồng lao động người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

Hỏi: Em ký hợp đồng xác định thời hạn là một năm. Vậy khi hết hạn, em xin nghỉ thì có được hưởng quyền lợi gì không? (Em có đóng tất cả các loại bảo hiểm cho công nhân từ tháng đầu tiên làm việc) (Ngọc Thạnh - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc".

Khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động quy định: "1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này".

Như vậy, sau khi hết hạn hợp đồng lao động bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Theo như bạn trình bày thì bạn ký hợp đồng lao động là 12 tháng và bạn bắt đầu đóng bảo hiểm từ khi bắt đầu làm việc như vậy người sử dụng lao động sẽ không phải chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn mà quỹ bao hiểm sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn nếu bạn đáp ứng được các điều kiện sau, điều 81 Luật bảo hiểm xã hội quy định: "Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp; 2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; 3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này".

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.