Hạn chế khả năng bên nhận quyền thương mại

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn hạn chế khả năng bên nhận quyền thương mại.

Hỏi: Em muốn hạn chế khả năng bên nhận quyền thương mại hoạt động một thời gian, không tiếp tục trả phí nhượng quyền đúng hạn, để có thể vi phạm hợp đồng và rút khỏi hệ thống, kinh doanh tương tự, em phải soạn thảo điều khoản thế nào tránh tình trạng trên. (Vũ Nhung - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thương mại - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 35/2006/NĐ-CP có quy định về nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại như sau:

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:1. Nội dung của quyền thương mại.2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.5. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.6. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp”.

Điều 11 đã đưa các nội dung chủ yếu của một hợp đồng nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, Điều luật này chỉ mang tính chất khuyến nghị “có thể có” chứ không bắt buộctrong hợp đồng của hai bên phải có các điều khoản này, hay phải đóng phí chuyển nhượng định kỳ mà có thể đóng phí chuyển nhượng một lần,hoặc các bên cũng có quyền thỏa thuận đưa vào hợp đồng thêm các điều khoản khác miễn là không vi phạm điều cấm của pháp luật. Điều này phù hợp với nguyên tắc tự do thỏa thuận hợp đồng.

Đối với trường hợp của bạn để hạn chế khả năng bên nhận quyền thương mại hoạt động một thời gian, không tiếp tục trả phí nhượng quyền đúng hạn, để có thể vi phạm hợp đồng và rút khỏi hệ thống, kinh doanh thì trong điều khoản thanh toán của hợp đồng, bạn có thể thỏa thuận với bên nhận quyền rằng: chi phí nhượng quyền sẽ được thanh toán trọn gói một lần. Hoặc bạn cũng có thể xây dựng điều khoản yêu cầu bên nhận quyền phải trả một khoản phí nhượng quyền cố định, kể cả khi hoạt động kinh doanh không có lãi.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.