Đổi tên doanh nghiệp có phải đăng ký lại tên chủ sở hữu tài sản?

Thay đổi tên của doanh nghiệp sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Do đó quyền sở hữu tài sản cũng không bị thay đổi nên không cần phải đi đăng ký lại tên chủ sở hữu.

Hỏi: Công ty chúng tôi muốn thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) . Đề nghị luậttư vấn, tôi có phải đi đăng ký lại tên chủ sở hữu tài sản của công ty không? Thủ tục thực hiện việc thay đổi tên cho doanh nghiệp của tôi như thế nào? (Trần Anh Đáng - Hà Tây).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 3, Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ - CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trường hợp của anh/chị, như sau:

“3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.”

Về thủ tục thực hiện đăng ký đổi tên doanh nghiệp được quy định tạiKhoản 1, 2 Điều 41, Nghị định 78/2015 như sau:

“1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.”

Như vậy việc thay đổi tên của doanh nghiệp sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Việc thay đổi tên doanh nghiệp thì anh/chị cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Do đó, quyền sở hữu tài sản trong trường hợp của anh/chị không bị thay đổi về quyền và nghĩa vụ, tuy nhiên đối với thông tin là tên sở hữu thì anh/chị cần làm các thủ tục cần thiết để thay đổi cho phù hợp với tên doanh nghiệp mới đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ví dụ, tài khoản ngân hàng, các tài sản sở hữu mang tên công ty.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected], [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.