Trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Việc đổi tên công ty là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý về việc thay đổi tên mới , theo đó tên mới chuẩn bị sử dụng phải đảm bảo không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên khác đã được đăng ký.

Hỏi: Hiện nay công ty tôi đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để phù hợp với xu hướng phát triển chung, tôi muốn thay đổi tên công ty để tiện giao dịch trong thời gian tới. Đề nghị Luật sư cho biết, việc đang sử dụng tên công ty ổn định nay muốn thay đổi có được không và thử tục thay đổi như thế nào? (Đặng Văn Long - Bắc Giang)
 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 41 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định về đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:
“1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);b) Tên dự kiến thay đổi;c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sởhữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp”.

Như vậy, việc công ty có nhu cầu đổi tên công ty là hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên anh cần lưu ý về việc thay đổi tên mới đó là: tên mới anh chuẩn bị sử dụng phải đảm bảo không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên khác đã được đăng ký. Việc này anh có thể tra trên công thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia. Trình tự thủ tục đổi tên anh có thể tham khảo tại Điều 41 nghị định số 78/2015/NĐ-CP mà chúng tôi đã viện dẫn ở trên.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.