-->

Điều kiện thành lập công ty du lich quốc tế?

Để thành lập công ty lữ hành quốc tế cần những điều kiện gì?

Hỏi: Hiện nay, tôi muốn thành lập công ty du lịch quốc tế. Đề nghị Luật sư tư vấn, điều kiện thành lập công ty du lịch quốc tế là gì? (Trần Văn Quang - Hải Phòng)

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Du lịch năm 2005 quy định:

"Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế" (Điều 43)

"Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế
1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
5. Có tiền ký quỹỹ theo quy định của Chính phủ" (Điều 46)

Nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch:

"Ký quỹ của kinh doanh lữ hành quốc tế
1. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định.
2. Mức ký quỹ là hai trăm năm mươi (250) triệu đồng.
3. Tiền ký quỹ được sử dụng để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch; giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch không phải mua bảo hiểm du lịch
4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về tiền ký quỹ sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương" (Điều 15)

Như vậy, trường hợp chị muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, thì số năm kinh nghiệm chị cần có phải là bốn (04) năm và chị cần phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Điều 46 của Luật du lịch năm 2005.

Ngoài ra, nếu muốn kinh doanh lữ hành quốc tế, thì bên cạnh vốn thành lập công ty, chị cần phải có một khoản tiền ký quỹ quy định tại Điều 15 Nghị định 92/2007/NĐ-CP.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.