-->

Điều kiện được bồi thường về đất khi thu hồi đất ở để làm đường

Trường hợp hộ gia đình khi bị thu hồi đất mà còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

Hỏi: Gia đình tôi có 2 mảnh đất, một cái cả nhà tôi đang ở còn một cái là gia đình tôi mua nhưng chưa có nhu cầu dùng nên cho thuê, cả hai nằm trong cùng một xã, đã có sổ đỏ. Huyện có chủ trương mở rộng đường nên ngôi nhà cho thuê bị thu hồi nhưng trong Quyết định gia đình tôi chỉ được bồi thường về chi phí xây nhà và cây cối trong vườn vì gia đình tôi có nhà khác rồi. Luật sư cho tôi hỏi, việc nhà tôi chỉ được nhận bồi thường như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì tôi phải đàm gì để đòi lại quyền lợi cho gia đình mình. Tôi cám ơn! (Lê Văn Hưng - Lào Cai)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Luật gia Phạm Thị Thanh Như - Tổ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết, chúng ta xem xét điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi. Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp...”.

Điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được thực hiện theo quy định sau: “...b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở...”.

Theo như thông tin anh/chị cung cấp, ngoài ngôi nhà nhận chuyển nhượng đang cho thuê thì gia đình anh/chị còn sở hữu một mảnh đất và nhà ở khác nơi cả gia đình đang sinh sống trong cùng xã nơi có đất bị thu hồi. Như vậy, gia đình anh/chị sẽ được nhận bồi thường về đất bằng tiền. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện chỉ bồi thường cho gia đình anh/chị chi phí xây nhà và cây cối mà không bồi thường về đất là trái quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Anh/chị có thể đòi lại quyền, lợi ích chính đáng của gia đình bằng việc gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu giải trình rõ về vấn đề bồi thường đất đai của gia đình anh/chị. Nếu anh/chị không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì anh/chị có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.