-->

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:
Trước khi được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được khám sức khỏe, được tập huấn kiến thức về VSATTP, được cơ quan y tế thẩm định điều kiện VSATT.
Xin cấp Giấy chứng nhân vệ sinh an toàn thực phẩm
Xin cấp Giấy chứng nhân vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:
 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);
 2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ đối tượng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện VSATTP;
 4. Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu);
 5. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe;
 6. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.
Trình tự đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm:
 1. Tổ chức, công dân đến lấy mẫu hồ sơ;
 2. Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
 3. Khi hồ sơ đã hợp lệ, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào Biên bản thẩm định cơ sở. Sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và Biên bản cho Chi cục Trưởng hoặc Cục trưởng cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
 4. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho Tổ chức;
 5. Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.