-->

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại

Tư vấn pháp luật hình sự là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về hình sự.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ pháp lý với thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất.

Tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198 - là một dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ "tư vấn pháp luật" của Công ty Luật TNHH Everest.

Dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự (có trả phí) khác biệt với hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự (miễn phí).

Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 (Luật Luật sư), dịch vụ pháp lý của luật sư gồm bốn (04) nhóm cơ bản: (1) Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, hoặc người đại diện, hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; (2) Thực hiện tư vấn pháp luật; (3) Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; (4) Thực hiện dịch vụ pháp lý khác (Điều 22).

Ngoài việc lựa chọn dịch tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại (Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198), khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự có thể lựa cho nhiều phương thức cung cấp dịch vụ từ các luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest như: Yêu cầu đượccung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự qua E-mail: [email protected]; Yêu cầu được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự tại các địa chỉ của Công ty Luật TNHH Everest;Yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự tạiđịa chỉ do khách hàng chỉ định...
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua Tổng đài điện thoại (24/7): 1900 6198

Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại như thế nào?

Bước 01: Gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198:

Khách hàng sử dụng điện thoại gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198, nghe và thực hiện theo hướng dẫn để gặp luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật hình sự;

Bước 02: Khách hàng trình bày nội dung vụ việc và yêu cầu cần được tư vấn:

Khách hàng trình bày tóm tắt nội dung vụ việc. Luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật hình sự sau nghe khách hàng trình bày có thể sẽ hỏi làm rõ thêm vấn đề, đề nghị khách hàng cung cấp thêm tài liệu liên quan để làm rõ yêu cầu của khách hàng vànội dung liên quan (nếu có).

Bước 03: Luật sư, chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự:

Căn cứ thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng, các luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật hình sự sẽ có ý kiến, nhận định sơ bộ về vấn đề khách hàng cần quan tâm. Đối với những vấn đề phức tạp, luật sư sẽ đề nghị khách hàng cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ liên quan để xem xét. Trường hợp này, luật sư, chuyên gia có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo nhiều đợt.

Bước 04: Đề xuất phương án cung cấp dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu của khách hàng:

Thông thường, những vụ việc trong lĩnh vực pháp luật hình sự sẽ phức tạp. Do đó, các tài liệu, chứng cứ liên quan cần được các luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự xem xét cẩn trọng. Các luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự sau khi đối chiếu các thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng với hồ sơ, tài liệu khác và quy định của pháp luật hình sự có liên quan sẽ khuyến nghị khách hàng sử dụng các dịch vụ pháp lý tiếp theo như: tư vấn pháp luật hình sự bằng văn bản (có thể gửi email); ủy quyền cho luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự thực hiện các công việc: thu thập chứng cứ; làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị, khiếu nại; mời luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng; hỗ trợ các vụ việc khác.

Bước 05: Kết thúc dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại:

Luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự cung cấp dịch vụ trước khi kết thúc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự sẽ kết luận các vấn đề liên quan; lưu lại thông tin cơ bản của khách hàng (như: họ và tên, số điện thoại, e-mail, địa chỉ); cung cấp cho khách hàng số điện thoại, e-mail và phương thức liên lạc của mình trong trường hợp khách hàng tiếp tục có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý; lưu ý khách hàng các vấn đề quan trọng khác.

Lý do khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự (có trả phí) qua Tổng đài điện thoại (24/7): 1900 6198?

- Xác định đúng bản chất của vụ việc: Yêu cầu tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự của khách hàng nên giải đáp bởi được những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự. Chúng tôi khuyến nghị: oan, sai, tình trạng bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự tại Việt Nam hiện nay không còn hiếm. Tình trạng này không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm... mà trong nhiều trường hợp, còn tước đoạt cả quyền được sống của con người. Ngược lại, Việt Nam không hiếm trường hợp lại diễn ra tình trạng "hành chính hóa" hoặc "dân sự hóa" hành vi vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm). Tố giác, tố cáo, tin báo tội phạm của tổ chức, doanh nghiệp, công dân không được giải quyết đúng pháp luật, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, không truy tố hoặc truy tố không đúng hành vi phạm tội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, các đương sự. Như vậy, những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật hình sự mới có thể cung cấp dịch vụ tư vấn có chất lượng, giúp khách hàng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Cung cấp căn cứ pháp lý chính xác: những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự có thể cung cấp chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Việc hiểu sai quy định của pháp luật, hoặc áp dụng những quy định pháp luật đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung bằng quy định pháp luật khác (không hiếm) là đôi khi gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

- Về dịch vụ pháp lý trực tuyến: Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự bằng các phương thức trực tuyến (E-mail, Tổng đài điện thoại... ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, để khách hàng tiếp cận dịch vụ pháp lý nhanh nhất, với chi phí thấp nhất. Khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự bằng các phương thức này, Công ty Luật TNHH Everest tiết giảm thời gian cung ứng dịch vụ bằng việc áp dụng công nghệ mà không phải bởi cắt, giảm chất lượng dịch vụ. Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hình qua điện thoại có thể gọi trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198.

Trước khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự (có trả phí) qua điện thoại, Công ty Luật TNHH Everest lưu ý: Trong một vụ việc hình sự, chỉ dẫn (dịch vụ tư vấn) của các luật sư, chuyên gia hình sự thường rất quan trọng và là căn cứ để khách hàng đưa ra những quyết định tiếp theo. Những thông tin "cóp nhặt" trên internet, hoặc những “ý kiến tư vấn” “miễn phí”, “vô thưởng, vô phạt” có thể giúp quý Vị tham khảo, nhưng không nên là căn cứ để quý Vị đưa ra quyết định, bởi cái “giá” của việc ra quyết định sai lầm xuất phát từ việc thu thập thông tin không chính xác thường rất “đắt”. Câu thành ngữ phổ biến: "There ain't no such thing as a free lunch" (không có bữa ăn trưa nào là miễn phí) - truyền đạt ý tưởng rằng, không thể có được một cái gì đó mà không phải mất gì cả.

Phạm vi tư vấn pháp luật hình sự của luật sư:

Luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực hình sự của Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tư vấn pháp luật hình sự trong các lĩnh vực sau đây:

- Pháp luật hình sự:

(i) Tội phạm, các nội dung khác liên quan đến tội phạm như: phân loại tội phạm, đồng phạm, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết…;

(ii) Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; miễn trách nhiệm hình sự, trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự…;

(iii) Hình phạt, các hình phạt cụ thể, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt…;

(iv) Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời gian chấp hành hình phạt, xóa án tích và các quy định liên quan…;

(v) Giảm mức hình phạt đã tuyên; giảm thời hạn chấp hành hình phạt, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù…;

(vi) Quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội;

(vii) Quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự, giáo dục tại trường giáo dưỡng…;

(viii) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia (tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp …);

(ix) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người (tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, tội hành hạ người khác, tội hiếp dâm…);

(x) Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân (tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội xâm phạm chỗ ở của công dân, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác…);

(xi) Các tội xâm phạm sở hữu (tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…);

(xii) Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình (tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội loạn luân, tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng…);

(xiii) Các tội xâm phậm trật tự quản lý kinh tế (tội buôn lậu, tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, tội sản xuất buôn bán hàng giả, tội kinh doanh trái phép, tội trốn thuế…);

(xiv) Các tội phạm liên quan đến môi trường (tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, tội hủy hoại rừng…);

(xv) Các tội phạm về ma túy (tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, Tội sử dụng trái phép chất ma túy…);

(xvi) Tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tội tổ chức đua xe trái phép…);

(xvii) Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (tội chống người thi hành công vụ, tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…);

(xviii) Các tội phạm về chức vụ (tội nhận hối lộ, tội tham ô tài sản, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi…);

(xix) Các vấn đề pháp lý về hình sự khác.

- Pháp luật tố tụng hình sự:

(i) Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng: cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng viện kiểm sát, chánh án tòa án,...;

(ii) Người tham gia tố tụng: người tố giác, người bị tố giác, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố...

(iii) Chứng cứ và chứng minh;

(iv) Các biện pháp ngăn chặngiữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh...;

(v) Các trường hợp bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ.

(vi) Các biện pháp cưỡng chế: biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản...:

(vii) Khởi tố vụ án hình sự;

(viii) Điều tra vụ án hình sự;

(ix) Khởi tố bị can và hỏi cung bị can;

(x) Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đối chất, nhận dạng...;

(xi) Khám xét, thu giữ, tạm giữ tài liệu;khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra, trưng cầu giám định, định giá tài sản;

(xii) Các hoạt động truy tố;

(xiii) Xét xử vụ án hình sự (hai cấp: sơ thẩm, phúc thẩm);

(xiv) Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án;

(xv) Thi hành án tử hình, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích…;

(xvi) Thủ tục tố tụng đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi;

(xvii) Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân;

(xviii) Thủ tục áp dụng các biện pháp bắt buộc chữa bệnh;

(xix) Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

(xx) Các vấn đề pháp lý khác trong tố tụng hình sự.

Liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để biết thông tin chi tiết:
  • Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 02, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội
  • Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
  • Chi nhánh HCM: Tầng 04 Khu B, Tòa nhà Indochina Park, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM
  • Điện thoại: 024-66 527 527 - Tổng đài tư vấn: 1900 6198 - E-mail: [email protected].