-->

Để trở thành thành viên HĐQT, cần điều kiện gì?

Pháp luật không quy định bắt buộc điều kiện là thành viên HĐQT thì phải sở hữu đủ 5% vốn điều lệ hoặc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, hoặc phải đáp ứng cả hai điều kiện trên mà pháp luật cho phép điều lệ công ty quy định.

Hỏi: Tôi là cổ đông của một công ty cổ phần. Điều lệ của công ty tôi yêu cầu thành viên HĐQT phải có cả 2 điều kiện là sở hữu tối thiểu 5% vốn điều lệ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm. Đề nghị luật sư tư vấn: Điều lệ công ty tôi quy định như vậy có trái quy định của pháp luật không?
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Đỗ Phượng - Tổ tư vấn Luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:
“1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ”.
Như vậy, theo quy định trên, pháp luật không quy định bắt buộc điều kiện là thành viên HĐQT thì phải sở hữu đủ 5% vốn điều lệ hoặc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, hoặc phải đáp ứng cả hai điều kiện trên mà pháp luật cho phép điều lệ công ty quy định. Hay nói cách khác, nội dung trên của điều lệ công ty cổ phần mà bạn là cổ đông không trái quy định pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.