-->

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thời hạn bao lâu?

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam không quá 25 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày.

Hỏi: Em gái tôi lấy chồng là người Hàn Quốc và muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn là bao lâu?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ tư vấn Luật HN&GĐ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ) và Nghị định 126/2014 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật HN&GĐđể chị và em gái tham khảo như sau:

Khoản 25 Điều 3Luật HN&GĐquy định: “Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài”.

Điều22 Nghị định 126/2014 NĐ-CP quy định về thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn:1. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày.

2. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện không quá 20 ngày, kể từ ngày Cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp Cơ quan đại diện yêu cầu cơ quan trong nước xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 35 ngày”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, em gái chị đăng ký kết hôn với chồng người Hàn Quốc. Quan hệ hôn nhân này được xác định là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam không quá 25 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đìnhmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.