-->

Đã chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân, ly hôn có phải chia lại không?

Nếu bố mẹ của anh (chị) đã lập văn bản chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân và tuân thủ hình thức của văn bản thỏa thuận đó theo đúng quy định của pháp luật thì việc chia tài sản bắt đầu có hiệu lực.

Hỏi: Ba mẹ của tôi chuẩn bị ly hôn. Cho tôi hỏi, trường hợp của gia đình tôi, nếu ba mẹ phân chia tài sản theo thỏa thuận và không ly hôn thì phần tài sản đã phân chia đó có hoàn toàn là tài sản riêng của mỗi người không? Nếu sau này ly hôn thì ba của tôi có quyền đòi phân chia phần tài sản đã phân chia trước đó của mẹ tôi được không? (Phương Nga - Bắc Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Bảo Ngọc - Tổ tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ) quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân :"1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này".

Điều 40 Luật HN&GĐ quy định về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân như sau: "1. Trongtrường hợpchia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba".

Theo đó, sau khi vợ, chồng đã lập văn bản chia tài sản trong thời kì hôn nhân bằng văn bản (công chứng, chứng thực đối với tài sản phải đăng kí quyền sở hữu) thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản đã được chia là tài sản riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Do đó, nếu bố mẹ của anh (chị) đã lập văn bản chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân và tuân thủ hình thức của văn bản thỏa thuận đó theo đúng quy định của pháp luật thì việc chia tài sản bắt đầu có hiệu lực. Phần tài sản được chia từ tài sản chung là tài sản riêng của các bên. Sau khi thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân, phần tài sản được chia của mẹ sẽ là tài sản riêng của mẹ của anh (chị) nên khi ly hôn người bố không có quyền yêu cầu chia phần tài sản riêng đó.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.