Có thể xin Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản sao không?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xin Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản sao.

Hỏi: Hiện nay gia đình tôi có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhưng ngân hàng yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết hôn của 02 vợ chồng. Chúng tôi kết hôn năm 1975 bây giờ không còn bất kỳ giấy chứng nhận kết hôn (kể cả bản sao). Giờ UBND xã nơi chúng tôi đăng ký kết hôn trước đây không còn lưu sổ bộ nữa. Vậy bậy giờ tôi phải đến đâu để xin bản sao giấy chứng nhận kết hôn? (Huyền My - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:"Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử1.Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại".

Trong trường hợp này, nếu Sổ hộ tịch và Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đều không lưu giữ các thông tin này thì hiện nay bạn phải làm thủ tục đăng ký lại kết hôn theo quy định tại điều 27, Nghị định 123/2015/NĐ-CP:"Điều 27. Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:a)Tờ khai theo mẫu quy định;b)Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.2.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tạiKhoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểmtra, xác minh về việc lưu giữsổ hộ tịch tại địa phương.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ đượcsổ hộ tịch.3.Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ đượcsổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.4.Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.