-->

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế
(NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.

Cách thức thực hiện:
 1. Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.
 2. Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai đăng ký thuế (mẫu 01-ĐK-TCT) và các bảng kê các đơn vị thành viên, bảng kê các đơn vị trực thuộc, bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch... mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04.
 2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
 2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế .
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
Phí, lệ phí (nếu có): Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).
- Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01)
- Bảng kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)
- Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch; đơn vị hành chính sự nghiệp, kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03)
- Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].