Cơ quan nhà nước có được bảo hộ tên thương mại không?

Tên của cơ quan nhà nước không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Hỏi: Đề nghị Luật sư cho biết, Bộ thủy sản có được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại không? ( Đỗ Hậu – Gia lai )

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật Gia Lê Thị Hồng Sơn – Tổ tư vấn Luật SHTT của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 77 Luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại như sau:
“Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại”.
Như vậy, theo quy định của pháp luật, Bộ thủy sản là tên của cơ quan nhà nước nên không thuộc đối tượng được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail:[email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.