Chia lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên thế nào?

Tôi là thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện nay, doanh thu của công ty tôi ngày càng tăng. Nhưng tôi và một số thành viên khác không được chia lợi nhuận. Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi về trường hợp này?

[?] Tôi là thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên về du lịch. Hiện nay, doanh thu của công ty tôi ngày càng tăng. Nhưng tôi và một số thành viên khác không được chia lợi nhuận. Chúng tôi có thắc mắc với Giám đốc công ty thì Giám đốc trả lời rằng khoản lãi đó được dùng để trả nợ. Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi về trường hợp này? (Linh Châu - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Luật gia Phạm Thị Phương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

“Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận”. (Điều 69)

Như vậy, khi công ty chị làm ăn có lãi, công ty phải hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận thì anh và các thành viên khác mới được chia lợi nhuận. Do đó, Giám đốc công ty chị trả lời rằng khoản lãi đó được dùng để trả nợ là đúng pháp luật.

Ngoài ra, chị cần lưu ý: Theo quy định tại Điều 70 Luật Doanh nghiệp 2014 khi công ty chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: [email protected].