Chi phí hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới có được xem là chi phí hợp lý?

Thông thường các khoản tài trợ sẽ không được coi là chi phí hợp lý, nhưng nếu khoản tiền đó tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương đặc biệt khó khăn thì sẽ được coi là chi phí hợp lý.

Hỏi: Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước (công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu). Vừa rồi công ty tôi có tài trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cho UBND xã với số tiền 50.000.000 đồng. Xin hỏi Luật sư, khoản tiền đó có được xem là chi phí hợp lý của công ty không? (Nguyễn Thanh Nga - Hải Phòng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đàm Vân Anh - Tổ tư vấn pháp luật kế toán của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/06/2014hướng dẫn thi hành Nghị định số218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

"2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.33.Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 Khoản 2 Điều này)".

Thêm vào đó là quy định tạiLuật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

"n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn";

Như vậy, bạn căn cứ vào các quy định pháp luật trên để xác định xem khoản tiềntài trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cho UBND xã với số tiền 50 triệu đồng. Bình thường các khoản tài trợ sẽ không được coi là chi phí hợp lý, nhưng nếu khoảntiền đó tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương đặc biệt khó khăn thì sẽ được coi là chi phí hợp lý.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.