-->

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng...

Hỏi: Cơ quan tôi là bệnh viện đa khoa tuyến huyện, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 01 nhân viên A, xếp vào ngạch kỹ sư. Nhân viên này phụ trách công việc quản lý, vận hành bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị y tế. Thời gian gần đây, có 1 nhân viên B phụ trách công việc vận hành lò đốt rác thải y tế, do nhân viên B đi học nên nhân viên A được ban giám đốc ra quyết định kiêm phụ trách công việc của nhân viên. Đề nghị Luật sư tư vấn, người nhân viên A này có được hưởng phụ cấp độc hại không. Nếu có thì được hưởng mức nào? theo thông tư văn bản nào? (Nguyễn Trang - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Lưu Thị Ngọc Anh - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại mục 8 Danh mục Ngề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm( loại VI, V) và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm( loiaj VI) ban hành kèm theo Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thì:“ Vận hành xử lý hệ thống chất thải và nạo vét cống rãnh trong bệnh viện.” được xếp vào Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bởi công việc này là công việc thủ công, nặng nhọc; thường xuyên tiếp xúc với bẩn, hôi thối và nguồn lây nhiễm cao. Do đó, anh A làm công việc vận hành lò đốt rác thải y tế là công việc thường xuyên tiếp xúc với bẩn, hôi thối và nguồn lây nhiễm cao nên sẽ thuộc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Theo Thông tư số: 25/2013/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, quy định như sau:“ Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng:1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh.”

Theo đó, anh A làm việc theo chế độ hợp đồng lao động nên anh A sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật do công việc vận hành lò đốt rác thải y tế công là công việc thủ công, nặng nhọc; thường xuyên tiếp xúc với bẩn, hôi thối và nguồn lây nhiễm cao thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số: 25/2013/TTLT-BLĐTBXH quy định về mức bồi dưỡng bằng hiện vật như sau:“a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1: 10.000 đồng;

- Mức 2: 15.000 đồng;

- Mức 3: 20.000 đồng;

- Mức 4: 25.000 đồng.”

Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động.

Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau:“a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên;”

Như vậy, anh A làm việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nên nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.