-->

Cháu có được thừa kế di sản của cậu ruột không?

Trường hợp mẹ và dì của anh (chị) từ chối nhận di sản, thì các cháu ruột mới được hưởng di sản thừa kế của cậu của của anh (chị).

Hỏi: Cậu của tôi có một căn nhà (căn nhà thuộc quyền sử dụng đất của cậu tôi). Nay, cậu lâm bệnh (lúc nhớ lúc không, không còn tỉnh táo, không còn nghe, nói, đọc, viết được nữa). Vậy trường hợp này, cậu của tôi có thể lập di chúc được không? Cậu chỉ còn có 02 người em ruột, người thứ nhất là người , người thứ hai là mẹ của tôi. Trong trường hợp không thể lập di chúc thì quyền thừa kế sẽ như thế nào, thủ tục ra sao? Ngoài 02 người em ruột , cậu cũng có 05 người cháu ruột, những người này có quyền hưỡng thừa kế hay không? (Hải Đông - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề lập di chúc.

Theo quy định tại Điều 647 Bộ luật Dân sự năm 2005, thì người lập di chúc:

“1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.”

Di chúc được coi là hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp thì cậu của bạn không được minh mẫn, không nhận thức và làm chủ hành vi của mình; thì không đáp ứng các điều kiện để lập di chúc phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó cậu của bạn không đáp ứng được điều kiện đểlập di chúc.

Thứ hai, Về vấn đề chia thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ theo quy định củaBộ luật dân sự 2005thì khi người để lại di sản chết không có di chúc, thì di sản thừa kể sẽ được chia theo pháp luật. Khi cậu bạn mất đi, thì tài sản của cậu bạn sẽ chia thừa kế theo pháp luật, chia theo thứ tự ưu tiên hàng thừa kế tại điều 676 bộ luật dân sự:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Thứ tự ưu tiên sẽ lần lượt, nếu những người ở hàng thừa kế thứ nhất không còn, thì mẹ và dì của anh (chị) được hưởng di sản thừa kế theo hàng thừa kế thứ hai. Trường hợp mẹ và dìcủaanh (chị)từ chối nhận di sản, thì các cháu ruột mới được hưởng di sản thừa kế của cậu củacủaanh (chị). Và về nguyên tắc, chia thừa kế theo pháp luật thì di sản thừa kế sẽ được chia đều cho những người đồng thừa kế.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.